کلاس گلدوزی

گلدوزي با دست، هنر خاص و پر طرفداري است. اين رشته به قدري خواهان داشت كه همان هفته‌ اول، ظرفيت ثبت‌نامش پُر شد. هنرجويان اين دوره، بعد از شيوع كرونا متوقف نشدند و آموزش خود را به‌صورت مجازي كامل كردند.

اين شما و اين هم چند نمونه از هنرنمايي هنرجويانِ عزيز:

ارتباط با جامعة الزهرا(س)

 • نشانی: قم، سالاریه، بلوار بوعلی
 • مرکز تلفن: ۳۲۱۱۲۰۰۰
 • دورنگار: ۳۲۹۲۵۱۱۰
 • صندوق پستی: ۳۷۱۸۵۳۴۹۳
 • کد پستی: ۳۷۱۶۹۱۶۶۵۱
 • پیام: ۵۰۰۰۱۷۱۷۱۸۱۸۱۹

ارتباط با معاونت فرهنگی تبلیغی

 • دفتر معاونت: 32112091
 • اداره کل امور فرهنگی: 32112430
 • اداره آموزش های مهارتی: ۳۲۱۱2598
 • اداره کل امور مبلغان: 32112107
 • اداره دانش آموختگان:32112438
 • اداره پاسخ به سؤالات دینی: 32112458
 • کانال سروش و ایتای معاونت:  jz_m.f.t